Services immobiliers sur mesure depuis 1992
Vastgoedmakelaar sinds 1992
Real estate agent since 1992 for properties of charm and exception
Kosten van notariële akten

Kosten van notariële akte ten laste van de koper

Aankoop van een vastgoed of een terrein in Waalse regio

· honoraria van de notaris

· fiscale kosten = (registratierechten en/of BTW)

· diverse akte kosten

De kosten worden op voorlopige basis gefactureerd op het moment van de notariële akte, want alle reële kosten zijn nog niet gekend op dat ogenblik. Na enkele maanden ontvangt de koper de definitieve afrekening.

1. HONORARIA VAN DE NOTARIS

Bepaald door de wet, worden zij berekend door percentages toe te passen op de verkoopprijs.

Deze percentages zijn degressief wat betekent dat hoe hoger de prijs, hoe lager de percentages zijn.

Sinds 2012 moet de koper zich van BTW op de honoraria kwijten.

2. REGISTRATIERECHTEN EN/OF BTW

De notaris is met de waarneming van deze kosten en hun stortingen aan de belastingadministratie belast.

3. DIVERSE AKTE KOSTEN

Zij vertegenwoordigen alle andere kosten in verband met het opstellen van de akte (transcriptie van de akte op het kantoor van de hypotheken; de verschillende onderzoeken).

Sinds 2012 moet de koper zich van BTW kwijten op een deel van de onderzoek kosten in verband met de akte of de diensten van de notaris.

Als de koper een hypothecaire lening voor zijn aankoop aangaat, zal de lening akte insgelijks notarieel moeten zijn, hetgeen bankkosten en notariële kosten impliceert.

U kunt, op de website van de notarissen, een approximatieve maar betrekkelijk exacte berekening uitvoeren:

berekening van kosten op de site van de notarissen

Registratierechten in Waalse regio

De regeling is sinds 1 januari 2018 veranderd

Een vermindering van 20.000 euro op de aankoopprijs werd ingesteld op de aankoop van een familiewoning ongeacht haar prijs. Dit voordeel geldt eveneens voor de aankoop van een bouwterrein of een huisvesting in bouw op plan.

Dat wil zeggen dat op de eerste 20.000 euro van de totale prijs van uw aankoop u geen registratierecht betaalt.

De te eerbiedigen voorwaarden:

1. Het moet gaan om een 1ste  woning voor gebruik van woonplaats;

2. Men mag dus geen eigenaar van een andere woning zijn die per aankoop is verworven;

3. Men moet er zijn hoofdwoonplaats van maken, in de 3 jaar voor een bestaande woning en, in de 5 jaar voor een terrein of een huisvesting in constructie of op plan opgesteld;

4. Men moet de hoofdwoonplaats handhaven gedurende minstens 3 jaar;

5. De vermindering moet in de notariële akte aangevraagd worden.

Afschaffing van het 15% tarief : opnieuw 12,5% tarief, in geval van aankoop van een 3de woning en volgenden

Elke mutatie (verandering) van onroerend goed in België is onderworpen aan een fiscale belasting, dat is het registratierecht.

Het tarief bedraagt 12,5% in Waalse regio en in Brussel en het bedraagt 10% in Vlaamse regio.

De betaling moet binnen de 4 maanden na de handtekening van het compromis plaatsvinden of als er een opschortende voorwaarde is, binnen de 4 maanden na de datum van implementatie van deze opschortende voorwaarde, bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening.

Dit tarief kan het voorwerp van een vermindering zijn, van korting of van teruggave waarvan de voorwaarden variëren volgens de regio’s.

Het normale tarief in Waalse regio bedraagt 12,5% op de aankoopprijs van het vastgoed.

Wij hebben hierboven gezien dat sinds 1 januari 2018, dit tarief het voorwerp van een vermindering van 20.000 euro kan zijn.

Het kan ook tot 6% verminderd worden op de 1ste schijf van de aankoopprijs voor “bescheiden woning”;

Deze schijf varieert volgens de plaats (zone) waar zich het vastgoed bevindt:

· Vastgoed drukzone

Voor het jaar 2018 is de lijst van de gemeenten de volgende:  Arlon, Assesse, Aubel, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Burdinne, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Flobecq, Geer, Genappe, Gesves, Grez-Doiceau, Incourt, Ittre, Jalhay, Jodoigne, La Bruyère, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Nivelles, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Perwez (Nivelles), Ramillies, Rixensart, Silly, Sprimont, Thimister-Clermont, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain, Waterloo en Waver.

In deze zone geniet de koper van het verlaagde tarief van 6% op een schijf van 171.043,86 euro van de aankoopprijs, de rest zal aan 12,5% belast worden.

· Buiten een vastgoed drukzone

Het verlaagde tarief zal op het gedeelte van 160.353,61 euro van de aankoopprijs toegepast zijn, de rest van de prijs zal aan 12,5% belast worden.

Te vervullen voorwaarden om van het verlaagde tarief van 6% te genieten

1) het kadastraal inkomen van de woning zal de 745,00 euro niet overschrijden

het KI van de woning zal de 845,00 euro niet overschrijden, met 3 of 4 kinderen ten laste,

het KI van de woning zal de 945,00 euro niet overschrijden, met 5 of 6 kinderen ten laste,

het KI van de woning zal de 1.045,00 euro niet overschrijden, met 7 kinderen en meer ten laste,

2)     De koper mag tevens geen eigenaar zijn elders; deze woning moet de enige zijn dat hij bezit.

Dat is eveneens waar voor zijn wettelijke echtgenoot of samenwonende.

Hij mag geen eigenaar zijn, noch zijn wettelijke echtgenoot of samenwonende van een ander werkelijk recht zoals een vruchtgebruik bijvoorbeeld.

Maar er bestaan 4 uitzonderingen op deze regels:

- het KI van het reeds bezeten flatgebouw + het KI van de aankoop overschrijdt 745,00 euro niet en de anderen hierboven beperkt voor kinderen ten laste.

- Vastgoed in naakt eigendom verkregen in een erfenis van ouders of grootouders.

- De goederen die de vermindering zouden verhinderen worden uiterlijk verkocht in het jaar van de aankoop akte, zij worden niet in de boeken opgenomen.

- Zijn niet inbegrepen de gebouwen die de koper of zijn wettelijke echtgenoot of samenwonende door belemmeringen niet persoonlijk kunnen bezetten en die de bezetting op de datum van de notariële aankoop akte onmogelijk maken.

       3)      de koper moet de woning persoonlijk bezetten en in het bevolking register van de gemeente

                 waar de woning gelegen is, ingeschreven zijn.

De inschrijving moet in de 3 jaar plaatsvinden die de datum van de notariële akte volgt

Deze bezetting moet effectief zijn tijdens 3 jaar op onafgebroken wijze.

In geval van niet-naleving van deze voorwaarden zal de koper aan de belastingadministratie niet alleen het verschil in rechten moeten betalen tussen het normale recht van 12,5% en het recht vermindert met 6% maar eveneens een aanvullende boete die 6,5% kan bedragen.

Création SIP