Disclaimer
lang_fr
FR
lang_nl
NL
lang_en
EN
Home - Disclaimer

PROPERTIES
FOR SALE

EQUESTRIAN
PROPERTIES

PROPERTIES
FOR RENT

SOLD
PROPERTIES

SELL YOUR
PROPERTY

YOUR
SEARCH

CONTACT

LET US SEARCH
FOR YOU

RECRUTEMENT
PARTNERSHIP

COMMUNICATION

LINKS

DISCLAIMER

GEBRUIKSVOORWAARDEN - Wettelijke vermeldingen


Wettelijke gegevens

Burelen: rue Grande Barre, 22 - 7522 Tournai (Lamain)
Maatschappelijke zetel: rue du Bas Préau, 22 ? B 7611 Rumes (La Glanerie)
Tel: 0032(0) 69 64 78 18 - 0032(0) 2 372 01 01 - Fax: 0032(0) 69 64 13 42 - 0032(0) 2 372 07 07
E-mail adressen: immobilier@fromentimmo.be - fromentimmo@gmail.com
Ondernemingsnummer: BE 0879.511.173
 

Site inhoud

De site www.fromentimmo.be, is een site door Patrick Froment Immobilier ontworpen.
De vennootschap die deze site beheert is Evosys -   
Het feit alleen deze site te gebruiken, impliceert uw inwilliging in hun volledigheid en op onherroepelijke wijze van de hierna beschreven voorwaarden voor gebruik.
Patrick Froment Immobilier reserveert zich het recht om op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden te wijzigen.
Daarom bevelen wij u aan om ze regelmatig te raadplegen.
Alle geleverde aanwijzingen betreffende de te verkopen eigendommen gelden slechts ter informatieve titel en zijn dus niet contractueel.
De aankondiging van het te verkopen goed vormt geen aanbieding in de juridische betekenis van de term.
Daarom beveelt www.fromentimmo.be u aan om deze site regelmatig te raadplegen ter bevestiging dat deze aankondiging nog altijd actueel is en dat de informatie die op erop voorkomt exact en volledig bijgewerkt is.
De onroerende aankondigingen en de inhoud van de site www.fromentimmo.be worden regelmatig bijgewerkt.
Niettemin, noch Patrick Froment Immobilier, noch de personen die ons de gegevens hebben meegedeeld, zullen voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden in geval fouten in de inhoud van de aankondiging zouden geslopen zijn of in het geval dat het onroerende goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat de aankondiging wordt geraadpleegd.
 

Links naar sites van derden

De site www.fromentimmo.be bevat of kan hyperlinks bevatten naar inhoud die uitgaat van derden of naar websites die door derden worden beheerd.
Patrick Froment Immobilier is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze inhoud noch van deze websites.
Hij kan geen enkele controle op deze plaatsen uitoefenen noch enkele verantwoordelijkheid wat hun inhoud betreft opnemen.
 

Privacy

Fromentimmo.be reserveert zich het recht om gegevens te verzamelen over de klant wanneer deze een online verzoek richt.
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik en zijn strikt vertrouwelijk.
Fromentimmo.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de privacy politiek van de websites waar naar onze site hyperlinks opstelt.
Overeenkomstig de Belgische wet van 08 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven ten opzichte van de gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt de klant op elk moment over het recht tot toegang en correctie van zijn gegevens evenals van het tegenstellingsrecht als hij niet meer wil worden geïnformeerd.
Voor alle vragen betreffende de bescherming van uw privéleven kunt u schrijven door een e-mail te sturen naar immobilier@fromentimmo.be .
 

Intellectuele Rechten

Alle gegeven informaties op deze site (artikelen, dossiers, praktische fiches, foto's, logo's, enz.) worden door de nationale en internationale bepalingen betreffende het intellectuele eigendom beschermd.

Bijgevolg, mag geen enkele van deze informaties op geen enkele wijze worden uitgegeven, verspreid, doorgestuurd, vertaald, verkocht, of gebruikt worden zonder een voorafgaande schriftelijke overeenkomst van fromentimmo.be, van zijn uitgevers en/of de auteur van de tekst(en).
De vorm van deze site (presentatie en organisatie van de gegevens, rubrieken, look & feel,?) wordt beschermd door het stelsel van het auteursrecht. Patrick Froment Immobilier kan uittreksels en/of het hergebruiken van het geheel of van een substantieel deel op kwalitatief of kwantitatief vlak van de inhoud van deze site verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1996 betreffende de rechtsbescherming van de databases (omzettend de Europese richtlijn n°96/9/CE) beschikt dat de aanslag op deze rechten onderhevig aan straffen is die tot 50.000 EUR boetes en, in geval van recidive, tot 2 jaar van gevangenis kunnen gaan.
 

Beschikbaarheid van de site

De site www.fromentimmo.be wordt uw 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking gesteld. Patrick Froment Immobilier behoudt zich het recht, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, om de toegang ervan wegens redenen van technische aard of andere te onderbreken en dit, zonder voor verantwoordelijk te kunnen gehouden worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien voor u of een derde.
 

Bewijs ? Bewaring van de transacties

Ongeacht wat voorafgaat, aanvaarden de partijen dat de informaticaregistraties die zij binnen hun respectieve informaticasystemen hebben uitgevoerd als bewijs van hun betrekking worden aanvaard of contract dat ze verbindt.
De gecomputeriseerde registers, die in de informaticasystemen van Patrick Froment Immobilier worden bewaard, zullen als de bewijzen beschouwd worden van communicatie, bestellingen en betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.
 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elk eventueel geschil dat de site www.fromentimmo.be impliceert, zal het Belgische recht van toepassing zijn en enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Patrick Froment Immobilier zullen bevoegd zijn.